Erf & Bedrijf

Staat uw (agrarisch) bedrijf in een landelijke omgeving en wilt u uitbreiden? Of uw boerderij een nieuwe bestemming geven? Gemeente en provincie stellen hoge eisen aan de landelijke inpassing. Alleen met een goed onderbouwd plan kunt u verder. Het NoorderErf kan u in dat hele proces helpen.

Werken en wonen op het erf: hoe combineert u dat?

Boerderijen met hun erven maken deel uit van ons cultuurlandschap en vertellen veel over de omgeving en haar ontwikkeling. Ze verdienen dus de nodige aandacht. En als u gaat verbouwen, wilt u dat zorgvuldig doen. Wij maken voor u een erf-inrichtingsplan dat rekening houdt met uw bedrijfsvoering en de omgeving.

Wat kunnen we voor u doen?

  • Uitbreidingsplannen voor uw (agrarisch) bedrijf
  • Inrichten van uw erf en opstellen van een onderhoudsplan
  • Herbestemming van uw boerderij naar bijvoorbeeld Bed & Breakfast of een zorgboerderij
  • Aanvragen omgevingsvergunning
  • Subsidiemogelijkheden onderzoeken

Hoe werken we?

Lees meer over onze werkwijze of neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.

Boer & Bouwen

Het NoorderErf heeft een samenwerkingsverband met Boer & Bouwen. Hierin zitten specialisten in ruimtelijke kwaliteit, architectuur, erfinrichting- en ontwerp en energievraagstukken. Met een integrale aanpak helpen zij agrariërs bij nieuw- of verbouwplannen.