Erfinrichting, akkerbouwbedrijf Mensingeweer

Het akkerbouwbedrijf in Mensingeweer gaat een nieuwe loods bouwen en dan is een ontwerp voor de erfinrichting een eerste stap. Het NoorderErf heeft een inrichtingsplan gemaakt voor het hele erf en het erf ruimer opgezet. De nieuwe loods is ingepast in het landschap en de toekomstige windmolens zijn in het ontwerp opgenomen.

De huidige erfbeplanting is in slechte conditie en hiervoor zijn nieuwe singels en bomenrijen geadviseerd, belangrijk is dat er voldoende ruimte is voor deze beplanting. Bij het aanvragen voor de omgevingsvergunning was de gemeente aangenaam verrast dat de eigenaar een totaalplan had en de bouwvergunning voor de nieuwe loods is daardoor vlot toegekend.