Werkwijze

Wilt u weten hoe u een boerenerf, tuin, boomgaard, landgoed of park (her)inricht of beheert. Met oog voor de historie en de wensen van nu? Het NoorderErf adviseert en begeleidt u hierbij.

Van advies naar resultaat

Het NoorderErf werkt altijd van advies naar resultaat. We geven praktisch advies waarmee ideeën direct uitgevoerd kunnen worden, door uzelf of door het inschakelen van vakmensen. Van kleine aanpassingen aan uw tuin tot een compleet nieuw ontwerp: wij denken mee over hoe u het kunt uitvoeren.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Een samenwerking met ons begint altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hier bekijken we samen met u het erf, de tuin en bespreken uw wensen, eisen en de mogelijkheden van de situatie. Op basis van dit gesprek maken we een afspraak over het vervolg. Hiervoor ontvangt u een concreet voorstel waarin staat aangegeven wat we gaan doen en wat het kost.

Altijd maatwerk

Hebt u genoeg aan een eenvoudig schetsontwerp met praktische tips? Of wilt u een rapport voor een landschappelijke inpassing, om zo een omgevingsvergunning aan te vragen? Wij leveren altijd maatwerk. Is het nodig uw plannen persoonlijk toe te lichten of te presenteren, bijvoorbeeld bij de gemeente of aan omwonenden? Ook daarvoor kunt u ons inschakelen.

Samenwerken

Wilt u het werk zelf uitvoeren of doen we het samen? Dat kan allebei. Bij kleine tuinklussen of omvangrijke werkzaamheden zoekt het NoorderErf de juiste groenverzorger of aannemer. Hierbij zijn vakmanschap, goede afspraken en samenwerken van belang.

Onderhoud in de praktijk

Elk erf heeft onderhoud nodig. Wij helpen u het erf zo in te richten dat past bij uw bedrijf én bij de hoeveelheid tijd die u wenst te besteden aan onderhoud. Om het voor u makkelijker te maken kunnen we ook een onderhoudsplan opstellen. Onze adviezen zijn zo concreet dat u ze zelf kunt uitvoeren. Maar we kunnen u ook de juiste vakmensen aanbevelen.

Onderzoeken van subsidiemogelijkheden

Voor streekeigen beplanting en onderhoud van boerenerven – en tuinen zijn verschillende subsidies beschikbaar. Welke dat zijn, verschilt per gemeente en provincie. Het NoorderErf kent de mogelijkheden en helpt u bij het aanvragen.

Geïnteresseerd in onze werkwijze?