Erven & Tuinen Westerkwartier

Woont u in het buitengebied van de gemeente Westerkwartier en wilt u aan de slag met uw erf of tuin? Dan is het project ‘Erven & Tuinen Westerkwartier’ voor u interessant. U kunt deelnemen aan workshops en een tuinadvies krijgen bij u thuis. De subsidie voor streekeigen beplanting en  fruitbomen is per 1 juni 2023 afgelopen. Wilt u op de hoogte blijven van de komende workshops en subsidie dan kunt u zich aanmelden via de mail info@hetnoordererf.nl 

Vanwege het einde van het lopende subsidieproject is er eenmalig een nieuwsbrief uitgebracht  Nieuwsbrief Erven & Tuinen Westerkwartier

Volg ons op Facebook.

Inrichten en onderhoud erf & tuin

Snoeien van fruitbomen & aanleg boomgaard

Tuinadvies bij u thuis & beplanting bestellen

Snoeien van fruitbomen & aanplant van bomen

Wat kunt u gaan doen?

U kunt de workshop over de inrichting en het onderhoud van erf & tuin volgen of meedoen met de workshop snoeien van fruitbomen en de aanleg van een boomgaard. Daarnaast zijn er extra activiteiten zoals een excursie langs bijzondere erven en natuurtuinen, het maken van nestkastjes en bijenhotels en er worden diverse lezingen over landschap en natuur gegeven.

Wat krijgt u vervolgens aangeboden?

Nadat u een workshop gevolgd heeft krijgt u een tuinadvies op maat bij u thuis en overleggen we wat u zelf kunt doen om uw erf of tuin anders in te richten en natuurvriendelijk te onderhouden. Momenteel is de subsidie op beplanting gesloten. U kunt streekeigen beplanting en bijen – en vlinderplanten bestellen, hiervoor hebben we een lijst met geschikte beplanting gemaakt, die u voordelig kunt aanschaffen. Gaat u zelf aan de slag of schakelt u een hovenier of groenbedrijf in om het werk uit te voeren? Er is subsidie voor de uitvoering zoals het planten van bomen en struiken en het snoeien van fruitbomen.

Een mooi landschap en natuur dicht bij huis maken het prettig wonen in het Westerkwartier. Er zijn prachtige (boeren)erven en landelijke tuinen met streekeigen beplanting, een boomgaard bij het huis en boerentuinplanten. Als deze op een natuurvriendelijk manier onderhouden worden, zijn dit paradijsjes voor tuinvogels, vlinders, bijen en allerlei andere insecten. Met praktische informatie en daadwerkelijke uitvoering is dit project voor ‘boeren en buitenlui’, die aan de slag willen met hun erf en tuin.


Workshop Inrichten en Onderhoud erf & tuin

Excursie langs erven & tuinen

De workshop inrichten en onderhoud erf & tuin geeft informatie over het landschap van het Westerkwartier en de verschillende typen erven. Tijdens de theorieavond wordt er uitleg gegeven over de keuzes voor beplanting en wat dat betekent voor het onderhoud van het erf. Daarnaast worden er concrete voorstellen gedaan om de natuurwaarden en biodiversiteit op het erf te vergroten. Bij de workshop wordt een cursusmap aangeboden en de deelnemers gaan zelf aan om een plan te maken voor hun eigen erf & tuin. Op de excursieochtend bezoeken we een aantal erven en tuinen en wordt er uitleg gegeven over de inrichting en het onderhoud. Op de praktijkochtend gaan we snoeien, bomen planten en schuilplekken voor dieren maken.

U krijgt antwoord op vragen als:

 • Hoe richt ik mijn tuin in, als boerenerf of als natuurtuin
 • Wat is streekeigen beplanting?
 • Welke beplanting is geschikt om meer vlinders en bijen in de tuin te krijgen
 • Hoe krijgt u grip op het onderhoud en hoe doet u dat natuurvriendelijk?

Duur: 1 theorieavond en 1 excursieochtend langs voorbeeld erven & tuinen en 1 praktijkochtend waar we gaan snoeien en planten op locatie.

Kosten: €  per persoon voor de workshop inclusief cursusmap en aansluitend het tuinadvies

Kijk voor de eerstvolgende workshop bij u in de buurt


Workshop Fruitbomen snoeien & Aanleg boomgaard

Praktijkdag fruitbomen snoeien

Het snoeien van fruitbomen is niet uit een boekje te leren. Er spelen namelijk veel factoren mee. Met de theorie en praktijk in deze workshop krijgt u echter genoeg informatie om zelf aan de slag te gaan. Tijdens de theorieavond worden de verschillende soorten snoei besproken en uitgelegd hoe bomen reageren op het snoeien. Ook wordt de aanleg van een boomgaard besproken en welke typische fruitrassen er zijn in het Westerkwartier. Deelnemers ontvangen een cursusmap met relevante informatie. Op de praktijkdag wordt er geleerd hoe jonge bomen worden gesnoeid en wat te doen bij achterstallig onderhoud. Onder begeleiding van een professional worden in groepjes fruitbomen gesnoeid.

U krijgt antwoord op vragen als:

 • Welke soorten snoei zijn er (jonge bomen, achterstallig onderhoud)?
 • Hoe snoeit u fruitbomen en hoe reageren de bomen daarop?
 • Hoe zorgt u ervoor dat de fruitboom 100 jaar wordt?
 • Welke fruitbomen aanplanten, streekeigen rassen, wat is dan de plantafstand
 • Hoe kan ik de boomgaard zo onderhouden dat het goed is voor de natuur?

Duur: 1 theorieavond en 1 praktijkdag onder begeleiding van ervaren fruitsnoeiers. 

Kosten: €  per persoon voor de workshop inclusief cursusmap en aansluitend het tuinadvies.

Kijk voor de eerstvolgende workshop bij u in de buurt


Tuinadvies

Vragen over onderhoud of inrichting van uw tuin?

Als u de workshop heeft gevolgd en de opgedane kennis wil toepassen in uw tuin, dan is dat nog best lastig. Elke tuin is anders en er is veel verschil in wensen van de deelnemers. Daarom krijgt u een tuinadvies bij u thuis en bespreken we wat er bij u in de tuin mogelijk is. We overleggen wat u zelf kunt doen om uw erf of tuin anders in te richten en natuurvriendelijk te onderhouden. U kunt voordelig streekeigen beplanting en bijen – en vlinderplanten bestellen, hiervoor hebben we een lijst met geschikte beplanting gemaakt. Gaat u zelf het werk uitvoeren of schakelt u een hovenier of groenbedrijf in om het werk uit te voeren? Tijdens het tuinadvies maken we daar afspraken over. Er is subsidie voor de uitvoering zoals het planten van bomen en struiken en het snoeien van fruitbomen.

Duur: 1 uur

Kosten: het tuinadvies is bij de prijs voor de workshop inbegrepen.


Beplanting & uitvoering met subsidie (eindigt per 1 juni 2023)

Fruitbomen snoeien door deskundigen

Graag willen wij zien dat de erven & tuinen er steeds mooier gaan uit zien! Hiervoor is er binnen het project budget om met subsidie beplanting te bestellen. U kunt vervolgens zelf het werk uitvoeren zoals het planten van de bomen en struiken en snoeiwerkzaamheden, of u besteed het uit aan deskundigen. Hiervoor hebben wij een aantal hoveniers en groenbedrijven gevraagd die mee willen doen aan dit project. Ook kunt u zelf een hovenier vragen het werk uit te voeren. De mogelijkheden worden tijdens het Tuinadvies met u besproken. Uitvoerende werkzaamheden zijn: het snoeien van fruitbomen, hagen, struiken, aanplanten van bomen en struiken, en het leveren van beplanting.


Activiteiten en acties

Behalve de workshops worden er allerlei extra activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten zijn voor alle inwoners van het Westerkwartier, niet alleen voor deelnemers. Heeft u ideeën voor een activiteit of wilt u een lezing of excursie speciaal voor uw dorp of vereniging, dan kunt u contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken. Ook worden er voordeelacties met bedrijven geregeld waar u gebruikt van kan maken.


Data eerstvolgende workshops bij u in de buurt

Workshop snoeien fruitbomen & aanleg boomgaard:

Februari  en maart 2024 (data nog niet bekend)

Bij voldoende interesse worden er praktijklessen gegeven door de praktijkbegeleiders, specialisten snoeien fruitbomen: Roel Huistra en/of Menso Martens. U kunt zich bij hen aanmelden.

De praktijk wordt in kleine groepen gegeven en daarvoor zijn 4 keuze mogelijkheden:

 1. Vrijdag ….. februari van 9.00 – 12.00 uur, locatie boomgaard in Westerkwartier
 2. Vrijdag …… februari van 13.00 – 16.00 uur, locatie boomgaard in Westerkwartier.
 3. Zaterdag …… februari van 9.00 – 12.00 uur, locatie boomgaard in Westerkwartier.
 4. Zaterdag ……februari van 13.00 – 16.00 uur, locatie boomgaard in Westerkwartier.

Duur: in overleg, onder begeleiding van ervaren fruitsnoeiers. 

Kosten: in overleg €  per persoon 

Workshop inrichten en onderhoud erf & tuin:

 2024 (data nog niet bekend)

Theorieavond ……..19.30 – 21.30 uur via Zoom.

Excursie zaterdag …… 9.30 – 12.30 uur.

Praktijk zaterdag …… 9.30 – 12.30 uur.

Duur: 1 theorieavond (digitaal via Zoom*), 1 excursieochtend langs voorbeeld erven & tuinen waarbij zowel landschap en natuur aan de orde komen. En 1 praktijkochtend waar we gaan snoeien en planten op locatie.

* voor deelnemers die niet bekend zijn met Zoom wordt er uitleg gegeven zodat zij de theorieavond vanaf de computer ook kunnen volgen.

Kosten: €  per persoon voor de workshop inclusief cursusmap en aansluitend het tuinadvies.

Wilt u meer informatie of u direct aanmelden, neem dan contact met ons op.