Tuinconsult beplanting

Heeft u advies nodig bij het kiezen van (streekeigen) beplanting, fruitrassen of bloemen in de boerentuin? Tijdens het tuinconsult bespreken we wat u kunt aanplanten en hoe u de bestaande beplanting kan onderhouden. Is het tuinconsult niet voldoende voor u dan bespreken we of u een ontwerp of beplantingsplan nodig heeft. Het is ook mogelijk ondersteuning te krijgen bij het onderhoud, het NoorderErf kan u hierover adviseren en vervolgafspraken maken.