Erfbeplanting, akkerbouwbedrijf Huizinge

In opdracht van de agrariër van een akkerbouwbedrijf in Huizinge is een herstelplan voor het boerenerf gemaakt. Dit omdat de singels om het erf heen zijn de afgelopen jaren achteruit gegaan. Eerst doordat er zieke iepen zijn geveld en nu zijn er veel essen aangetast door de essentaksterfte. Het NoorderErf heeft een herstelplan gemaakt met een schetsontwerp voor het erf en een lijst met maatregelen. Het herstelplan is ingediend bij de provincie Groningen om gebruik te kunnen maken van de subsidie voor monumentale boerenerven. De subsidie werd toegekend waarna de uitvoering is gestart. Inmiddels is het project afgerond. Het erf is weer klaar voor de toekomst en wordt elk jaar weer een stukje mooier door de (her)groei van de beplanting.