Ontwerp erfinrichting agrarisch bedrijf Oosterwijtwerd

Met het team van Boer & Bouwen is er een integraal plan opgesteld voor het agrarisch bedrijf in Oosterwijtwerd. Door het NoorderErf is er een ontwerp gemaakt voor de inrichting van het erf en een beplantingsplan. Hierbij is de samenhang van het historische boerenerf met de nieuwe stal versterkt waardoor deze landschappelijk is ingepast. De beplanting op het erf is ruim opgezet zodat er rondom de nieuwe boerderij meer ruimte en licht komt. Forse stoere bomen komen buiten het voorerf waar voldoende ruimte is langs de gracht. De entree wordt geschikt gemaakt voor bezoekers en de grote machines die op het erf komen.