In uitvoering, renovatie slingertuin Usquert

Aan de Wadwerderweg ligt voor de boerderij een prachtig relict van een slingertuin. Hoewel de paden en het tuinhuisje zijn verdwenen heeft deze historische tuin nog duidelijke kenmerken van de landschappelijke tuinstijl, de slingertuin. De gracht die sierlijk is vergraven, de ronde vijver voor het huis en de monumentale bomen waaronder een rode beuk en Goudes. Er is reliëf in de tuin, te zien in de glooiingen tussen de bomen en vooral door het bergje.

De slingertuin, die op oude foto’s van 1900 zichtbaar is, heeft een renovatie nodig om in stand te blijven. De golfslag in de gracht zorgt voor afkalving van de grond waar de bomen staan en het bergje is niet meer zichtbaar door enorme knot-esdoorns en fors uitgegroeide struiken.

Het NoorderErf heeft voor de eigenaar een renovatieplan opgesteld en hierin de maatregelen benoemd die nodig zijn om deze tuin te behouden en vitaal te maken. Een belangrijk onderdeel hierin is het aanbrengen van beschoeiing in de gracht en het herstellen van het bergje.

De provincie Groningen steunt het behoud en herstel van slingertuinen en heeft subsidie toegekend. Dit maakt het voor de eigenaar aantrekkelijker om de slingertuin in ere te herstellen. De uitvoering is in het voorjaar van 2107 gestart, inmiddels is de beschoeiing vakkundig geplaatst door de firma Spithorst uit Schildwolde en het grondwerk afgerond. De aanplant van bomen en sierstruiken is voor een deel uitgevoerd, rest nog de aanplant van een rij met iepen langs de schuur en een nieuwe solitaire boom in de slingertuin, een bontbladige esdoorn.