Ontwerp begraafplaats Veelerveen

De gemeente Bellingwedde en de dorpsbewoners van Veelerveen zijn van plan om de begraafplaats te renoveren. De bestaande beplanting is in slechte conditie en fors uitgegroeid. En de huidige verharding van grind is slecht begaanbaar voor bezoekers.

Het NoorderErf heeft voor de gemeente een herstelplan opgesteld wat bij de wethouder en de dorpsraad goed is ontvangen. De wensen van het dorp en de gemeente zijn in het plan opgenomen, aangevuld met ideeën van het NoorderErf. Het ontwerp behoudt de contouren van de begraafplaats en zorgt zowel voor beslotenheid op het terrein als voor contact met het omringende landschap. Zo wordt de ‘rotonde’ met de treurberk omsloten met een taxushaag en daarachter sierstruiken (met bloei, bessen en verschillende bladkleuren). De karakteristieke eik op de erfgrens komt in het nieuwe ontwerp meer tot zijn recht nu die vrij komt te staan.