Inventarisatie Groninger Slingertuinen

In opdracht van de provincie Groningen zijn de groene dorpslinten met slingertuinen in Noord – en Oost Groningen geïnventariseerd. Waar lagen slingertuinen? Hoeveel zijn nog over? In welke staat verkeren deze tuinen? En waar is informatie te vinden over slingertuinen? Door middel van archiefonderzoek en een veldinventarisatie zijn de slingertuinen in kaart gebracht. De resultaten zijn aangeleverd in het Geografisch Informatie Systeem (GIS).